باحــــــــال tag:http://fatimasms.mihanblog.com 2020-03-29T07:43:27+01:00 mihanblog.com روز باباجونا مبارک 2015-04-30T14:53:43+01:00 2015-04-30T14:53:43+01:00 tag:http://fatimasms.mihanblog.com/post/189 فاطمه ♥دخـتــَــر کـه بــاشی♥ میـدونـی اَوّلــــیـن عِشــق زنـدگیـتــ . ..پـــِدرتـه.. ♥دخـتــَــر کـه بــآشی♥ میـدونـی مُحکــَم تــَریـن پَنــآهگــاه . آغــوش گرم..پـــِدرتـه.. ♥دخـتــَــر کـه بــآشی♥ میـدونـی مــَردانــه تـَریـن دستــیکـه . مـیتونی تودستـِـت بگیـری و نَتــَرسی دســــتای گَرم وَ مِهـــــرَبون ..پـــِدرتـه.. هَر کـجای دنیـا هم بـــاشی. . قَویتــریـن فِرشتــه ی نِگهبـــان. ♥پـــِدرته♥دوستت دارم بابایی ♥دخـتــَــر کـه بــاشی♥ 

میـدونـی اَوّلــــیـن عِشــق زنـدگیـتــ . ..پـــِدرتـه.. 

♥دخـتــَــر کـه بــآشی♥ 
میـدونـی مُحکــَم تــَریـن پَنــآهگــاه . آغــوش گرم
..پـــِدرتـه.. 
♥دخـتــَــر کـه بــآشی♥ 
میـدونـی مــَردانــه تـَریـن دستــیکـه . مـیتونی تودستـِـت بگیـری و نَتــَرسی دســــتای گَرم وَ مِهـــــرَبون 
..پـــِدرتـه.. 

هَر کـجای دنیـا هم بـــاشی. . قَویتــریـن فِرشتــه ی نِگهبـــان. 
♥پـــِدرته♥

دوستت دارم بابایی
]]>
سلام 2015-04-14T17:41:57+01:00 2015-04-14T17:41:57+01:00 tag:http://fatimasms.mihanblog.com/post/188 فاطمه * قوانیــــטּ * 1. بـا تبـاבل لینـڪ حـال میـڪـنیـم  2.ڪـپــی ڪـرבے نـوش جونـت      3.موבب بـوבלּ شـرط اولــّــﮧ  4.  هیـچگونـﮧ تـوهیـنے بـﮧ ملیـتهـاوقومیـتهـانـבاریـم!!     

* قوانیــــטּ *
1. بـا تبـاבل لینـڪ حـال میـڪـنیـم 
2.ڪـپــی ڪـرבے نـوش جونـت     

3.موבب بـوבלּ شـرط اولــّــﮧ 
4.  هیـچگونـﮧ تـوهیـنے بـﮧ ملیـتهـاوقومیـتهـانـבاریـم!

 

http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_736960/%E2%98%86%E3%81%B2%E3%81%92%E2%98%85_m.gifhttp://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_736960/%E2%98%86%E3%81%B2%E3%81%92%E2%98%85_m.gifhttp://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_736960/%E2%98%86%E3%81%B2%E3%81%92%E2%98%85_m.gif

 

]]>
من اصلن پرو نیستم نه؟؟؟؟ 2014-03-28T11:28:47+01:00 2014-03-28T11:28:47+01:00 tag:http://fatimasms.mihanblog.com/post/187 فاطمه ﺍﯾ ﻮﻝ، ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﺕ ﺑﺎﺣﺎﻟﻪ، ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ   ﺣﺮﻓ ﯽ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺗﻮ ﺩﻝ ﺷﻤﺎﺳﺖ   ﻭﻟﯽ ﺭﻭﺗﻮﻥ ﻧﻤﯿﺸﻪﺑﻬﻢ ﺑﮕﯿﺪ!   راحت شدید نه؟؟؟    

ﺍﯾ ﻮﻝ، ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﺕ ﺑﺎﺣﺎﻟﻪ،


ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ


 


ﺣﺮﻓ ﯽ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺗﻮ ﺩﻝ ﺷﻤﺎﺳﺖ


 


ﻭﻟﯽ ﺭﻭﺗﻮﻥ ﻧﻤﯿﺸﻪﺑﻬﻢ ﺑﮕﯿﺪ!


 


راحت شدید نه؟؟؟


 


 


]]>
=))) 2014-03-27T13:45:33+01:00 2014-03-27T13:45:33+01:00 tag:http://fatimasms.mihanblog.com/post/186 فاطمه هیچ عکسی اندازه عکس امام تو صفحه اول کتابای مدرسه نتونست استعداد نقاشی بجه هارو شکوفا کنه  

هیچ عکسی اندازه عکس امام تو صفحه اول کتابای مدرسه نتونست استعداد نقاشی بجه هارو شکوفا کنهhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gifhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gifhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif


 


]]>
:) 2014-03-27T13:11:15+01:00 2014-03-27T13:11:15+01:00 tag:http://fatimasms.mihanblog.com/post/185 فاطمه ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﭼﺎﻟﻪ ﭼﻮﻟﻪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﻧﺸﺪ ﯾﮑﯿﺶ ﺭﻭ ﻟﭙﻤﻮﻥ ﺑﯿﻔﺘﻪ شانسه ما داریم  

ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﭼﺎﻟﻪ ﭼﻮﻟﻪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﻧﺸﺪ ﯾﮑﯿﺶ ﺭﻭ ﻟﭙﻤﻮﻥ ﺑﯿﻔﺘﻪ شانسه ما داریم http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/18.gif


 


]]>
:)) 2014-03-27T12:54:19+01:00 2014-03-27T12:54:19+01:00 tag:http://fatimasms.mihanblog.com/post/184 فاطمه ]]> خخخخخخخخ 2014-03-27T12:53:15+01:00 2014-03-27T12:53:15+01:00 tag:http://fatimasms.mihanblog.com/post/183 فاطمه ﺍﯾﻨﻘﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺋﺘﯽ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺴﺘﯽ ﻭ ﮐﻨﮑﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ ... ؛ . . . . . . . ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻋﻈﻤﺘﺶ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻩ..! ﯾﻪ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ!!!‌  

ﺍﯾﻨﻘﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺋﺘﯽ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺴﺘﯽ ﻭ ﮐﻨﮑﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ ... ؛ . . . . . . . ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻋﻈﻤﺘﺶ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﺭﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻩ..! ﯾﻪ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ!!!‌


 


]]>
پسر اســـت دیگر 2014-03-27T12:52:02+01:00 2014-03-27T12:52:02+01:00 tag:http://fatimasms.mihanblog.com/post/182 فاطمه ]]> :)) 2014-03-19T15:55:21+01:00 2014-03-19T15:55:21+01:00 tag:http://fatimasms.mihanblog.com/post/181 فاطمه ﻣﻦ :ﺍﻟﻮﻭ.. ۱۱۰؟ ﭘﻠﯿﺲ :ﺑﻠﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟ ﻣﻦ :ﻣﻨﻮ ﺑﺰﻭﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻥ ﭘﻠﯿﺲ :ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺷﯿﺪ.. ﺍﻻﻥ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﻣﻦ :ﻣﺪﺭﺳﻪ  

ﻣﻦ :ﺍﻟﻮﻭ.. ۱۱۰؟
ﭘﻠﯿﺲ :ﺑﻠﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟
ﻣﻦ :ﻣﻨﻮ ﺑﺰﻭﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻥ
ﭘﻠﯿﺲ :ﺁﺭﻭﻡ ﺑﺎﺷﯿﺪ.. ﺍﻻﻥ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﻣﻦ :ﻣﺪﺭﺳﻪ

 

]]>
اینده دنیا با الکترونیک هوشمند 2014-03-09T09:35:42+01:00 2014-03-09T09:35:42+01:00 tag:http://fatimasms.mihanblog.com/post/177 فاطمه با سلامچند روز پیش شرکت SUMSUNG کلیپی منتشر کرد که در آن اینده دنیا با توجه به پیشرفت الکترونیک به خصوص در زمینه صفحه نمایش های هوشمند را نشان میدهد.میتوانید این کلیپ جالب را با کلیک کردن بر روی لینک زیر دانلود نمایید.دانلود کلیپ آینده دنیا با الکترونیک هوشمند با سلام

چند روز پیش شرکت SUMSUNG کلیپی منتشر کرد که در آن اینده دنیا با توجه به پیشرفت الکترونیک به خصوص در زمینه صفحه نمایش های هوشمند را نشان میدهد.

میتوانید این کلیپ جالب را با کلیک کردن بر روی لینک زیر دانلود نمایید.دانلود کلیپ آینده دنیا با الکترونیک هوشمند

]]>
جوووووش 2014-03-08T18:14:49+01:00 2014-03-08T18:14:49+01:00 tag:http://fatimasms.mihanblog.com/post/176 فاطمه یه دعا میکنم بلند بگو آمین!خدایا تو این ایام دم عیدی صورت هیچ جوونی جوش نزنه :| یه دعا میکنم بلند بگو آمین!
خدایا تو این ایام دم عیدی صورت هیچ جوونی جوش نزنه :| ]]>
وااااای 2014-03-08T18:11:44+01:00 2014-03-08T18:11:44+01:00 tag:http://fatimasms.mihanblog.com/post/175 فاطمه ســـــــــــــــــلامتازه باخبر شدم ک خواننده خوب کشورمون مرتضی پاشایی دچار سرطان معده شدن واسه سلامتی ایشون و همه مریضان دعا کنید ...تو یکی از بیمارستانای تهران بستری هستن حتی وقتی ک اومده بود کنسرت انزلی (استان گیلان) ب مردم اطلاع داد  :(

ســـــــــــــــــلام

تازه باخبر شدم ک خواننده خوب کشورمون 

مرتضی پاشایی 

دچار سرطان معده شدن 

واسه سلامتی ایشون و همه مریضان دعا کنید ...

تو یکی از بیمارستانای تهران بستری هستن 

حتی وقتی ک اومده بود کنسرت انزلی (استان گیلان) ب مردم اطلاع داد  

:(

http://s1.picofile.com/file/7961517311/1381203_212379088886107_1257642117_n.jpg

]]>
لطفا کامنت؟ 2014-03-08T17:57:40+01:00 2014-03-08T17:57:40+01:00 tag:http://fatimasms.mihanblog.com/post/173 فاطمه ]]> دقت کردین ؟ 2014-03-08T17:44:16+01:00 2014-03-08T17:44:16+01:00 tag:http://fatimasms.mihanblog.com/post/171 فاطمه دقت کردین؟؟...................................آفرین! این نشون میده دقت کردین! دقت خیلی چیزخوبیه،دقت کنین،دقت!...... :))))!!!!!!!!!!!!!! دقت کردین؟؟............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

آفرین! این نشون میده دقت کردین! دقت خیلی چیزخوبیه،دقت کنین،دقت!...... :))))!!!!

!!!!!!!!!!

]]>
تزیین 2014-03-08T17:42:00+01:00 2014-03-08T17:42:00+01:00 tag:http://fatimasms.mihanblog.com/post/170 فاطمه یه ســــــــوال ...!خارجیا که نمی تونن درخت کریسمس رو بخوردن واسه چی تزیینش میکنن ...؟!!.......ما تا آخرین باز مانده های هفت سین رو میخوریم ...! ^ ِ ِ^ یه ســــــــوال ...!

خارجیا که نمی تونن درخت کریسمس رو بخوردن 

واسه چی تزیینش میکنن ...؟!!

.
.
.
.
.
.
.

ما تا آخرین باز مانده های هفت سین رو میخوریم ...! ^ ِ ِ^

]]>